KÖBƏR

is. Dik yer, dikdir, dik torpaq qalağı, hündür yer.
Top sındırmış bir ağac; Yaralı durna kimi; Dayanmışdır köbərdə. R.Rza.
[İlyas:] Mən dəyirman yanındakı köbər üstündə oturub başımı aşağı salmışdım. Ə.Məmmədxanlı.

KÖBƏLİK
KÖÇ

Digər lüğətlərdə