KÖHNƏ-KÜLTƏ

bax köhnə-kürüş.
Bundan qabaq həyətə yolçu-zad gələndə pay verərdim, … köhnədən-kültədən bağışlardım. Ə.Əbülhəsən.

KÖHNƏ-KÖHNƏ
KÖHNƏ-KÜRÜŞ

Digər lüğətlərdə