KÜLBƏ₁

is.
1. Təndirdə, kürədə hava çəkmək üçün deşik. Təndirin külbəsini açmaq.
2. Nehrənin deşiyi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KÜLBƏ külbə bax daxma
KÜLBƏ₂
KÜLBƏLƏMƏ

Digər lüğətlərdə