KÜLBƏ

(Salyan)
nehrənin deşiyi. – Nehrənin külbəsinnən ayran axır
KÜLATAN
KÜLBƏLƏMƏG

Digər lüğətlərdə