KƏBLEYİ

köhn. “Kərbəlayı” sözünün canlı dildə işlənən forması (bax kərbəlayı).
[Səfərəli:] Kəbleyi! Sən başa düşmürsən. H.Nəzərli.

KƏBİR
KƏBUTƏR

Digər lüğətlərdə