KƏCKÜLAH

f. 1) papağını yan qoyan; 2) m. dəblə geyinməyi xoşlayan; 3) m. təşəxxüs göstərən, lovğalıq edən; təşəxxüslü, lovğa.

KƏCGƏRDƏN
KƏCMƏDAR