KƏDƏRAVƏR

ə. və f. kədər gətirən; qəmləndirən.

KƏDƏR
KƏDƏRƏNGİZ

Digər lüğətlərdə