KƏDƏRLİLİK

is. Kədərli adamın hal və vəziyyəti; qüssəlilik, qəmlilik, dərdlilik.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KƏDƏRLİLİK qüssəlilik — qəmlilik — dərdlilik
KƏDƏRLİ
KƏDƏRSİZ

Digər lüğətlərdə