KAĞIZI

sif. Nazik qabıqlı. Kağızı qoz.
– Həvəslə dedi Bəhram: – Mən ancaq kağızı badam; Bir də hulu əkmişəm. M.Rahim.

KAĞIZÇILIQ
KAĞIZLAMA

Digər lüğətlərdə