KAĞ

I
(Cəbrayıl, Meğri, Zəngilan)
qışda qoyun və quzuların saxlandığı üstüörtülü yer. – Fərzalı qoyunu kağa yığdı (Zəngilan); – Qoyunu əvvəlimci dəfə payızın qafsında kağa yığılla (Meğri)
II
(Naxçıvan, Şahbuz, Şərur, İrəvan)
alaq. – Əkinin kağın çəkirik ki, təmiz olsun (Şahbuz)
◊ Kağ eləməx’ – alaq etmək
KAFDARSIYIR
KAĞA