KABAB

M. Fasmer türk mənşəli hesab edir. Əgər göy (od) sözü ilə bağlıdırsa, onda türk mənşəlidir və bizdən ərəblərə də keçib. Amma göy kəlməsi ilə bağlılığı sübut olunmalıdır. Hələlik ərəb sözü kimi qəbul edirəm, çünki bizdə onun yerinə şişlik шашлык formasında rus dilinə də keçib. Qumuq dilində kab feili var və воспламеняться mənasında işlədilir. Kabab kəlməsi bu sözlə də bağlı ola bilər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KAATİNQA
KABARQA

Значение слова в других словарях