KÁBEL

[ holl. ] Elektrik enerjisini, səs siqnallarını nəql etmək üçün üstü hermetik örtülü məftil. Elektrik kabeli. Dəniz teleqraf kabeli. Telefon kabeli. Sualtı kabel.
KABARÉ
KABİNÉT

Digər lüğətlərdə