KABİNƏ

[ fr. ]
1. Budka şəklində kiçik otaq. Səsvermə kabinəsi. Pilot kabinəsi. Yük maşınının kabinəsi. Telefon kabinəsi.
– Endi qəhrəmanım səmadan yerə; Çıxdı kabinədən, daldı göylərə. M.Rahim.
Mədəd zor-güc Gülşəni kabinədə oturtdu. Ə.Vəliyev.

2. bax kabinet 2-ci mənada.
Nazir onları öz kabinəsində qəbul etdi. S.Hüseyn.
Səhnədə müstəntiqin kabinəsi qarşısındakı otaq göstərilir. S.Rəhman.

3. bax kabinet 6-cı mənada.
[Hacı Səməd xanın] yerinə Tehran kabinəsinin məsləhəti ilə müavini Sərdar Rəşid təyin olundu. M.S.Ordubadi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KABİNƏ 1. KABİNƏ (minik maşınlarında kiçik otaq) Şofer kabinənin qapısını açıb onu [Firəngizi] maşına dəvət etdi (B
KABİNETÇİLİK
KABİNKA

Digər lüğətlərdə