KAF

KAF1

ə. ərəb, fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı.

KAF2

f. yaran, yarıcı.

KABUTƏRBAZ
KAFƏR

Digər lüğətlərdə