KALAPIR

I
(Basarkeçər, Çənbərək)
biçənəyin kənarı, ətrafı. – Kalapırdan Zeynəf qarı xeyli ot döyşürdü (Çənbərək); – Camahat böyün kalapırdan ot biçirdi (Basarkeçər)
II
(Basarkeçər)
əlavə gəlir
KALAPA
KALAV