KALAPA

kalapa qoymax:
(Meğri)
məhv etmək, korlamaq. – Diyriymi Əşənin əcar comuşu, çər dəymiş, kalapa qoydu
KALAN
KALAPIR