KALAV

(Füzuli)
bünövrə. – Əvin əzzəl kalavın düzəltməx’ lazımdı
KALAPIR
KALAVA