KAM ALMAQ

məqsədinə çatmaq, istək və arzusuna nail olmaq; ~ murad almaq.

KAL ARMUD
KAMALA ÇATMAQ (YETMƏK)