KAMBƏXŞ

f. hər kəsin istək və arzusunu yerinə yetirən.

KAM
KAMBİN