KAMİLÜSSEYR

ə. mükəmməl seyr edən, hər yeri yaxşı-yaxşı seyr edən.

KAMİLƏN
KAMİN