KARAŞNA

f. işdən başı çıxan, işə bələd olan; işbilən.

KARAGAH
KARAZMA