KATİMÜLƏSRAR

KATİMÜL’ƏSRAR

ə. sirləri qoruyub saxlayan, heç kəsə sirr verməyən.

KATİM
KAVİ