KEÇİLMƏK

Keçmək”dən məch. Xeyli məsafə keçilmişdir. Körpü keçilmişdi. Mərz keçildi. Dərslər iki növbədə keçilir.
– …Musiqi və rəqs salonuna keçildi. M.S.Ordubadi.
Müəllim olmadığından, kənd məktəbində dörd aydan bəri rus və alman dili keçilmirdi. M.İbrahimov.

KEÇİLİŞ
KEÇİLMƏZ

Digər lüğətlərdə