KEÇİNİN BUYNUZU ÇATLAYIR

havanın hədsiz dərəcədə soyuq, şaxtalı olduğunu bildirən ifadə.

KEÇİNİ KEÇİ, QOYUNU QOYUN AYAĞINDAN ASMAQ
KEÇMİŞİ QURDALAMAQ