KEEPING

n 1. saxlama, saxlanma; mühafizə etmə / edilmə; in safe ~ etibarlı əldə; to be in smb.’s ~ bir kəsin saxlancında olmaq; bir kəsin qəyyumluğunda olmaq; to have smb. in one’s ~ bir kəsə qəyyumluq etmək; 2. razılıq, uyğunluq; müvafiqlik; in ~ with one’s principles öz prinsiplərinə uyğun; in ~ with one’s income gəlirinə uyğun / müvafiq

KEEPER
KEEPSAKE