KEEPSAKE

n yadigar, xatirə olaraq verilmiş hədiyyə; My aunt gave me one of her rings as a keepsake Xalam üzüklərindən birini yadigar olaraq mənə verdi

KEEPING
KEG