KEF VERMƏK

nəşələndirmək, şənləndirmək, əyləndirmək.

KEF ÇƏKMƏK
KEFİ AÇILMAQ