KİLƏ

is.
1. Altı kiloqrama bərabər köhnə ağırlıq ölçüsü. İki kilə arpa.
2. İkigözlü taxta tərəzi.
KİFT
KİLİD

Digər lüğətlərdə