KİLKƏŞİK

sif. Dolaşıq, pırtlaşıq, qarışıq.
KİLKƏSAÇ
KİLO

Digər lüğətlərdə