KİLO

bax kiloqram.
[Qədirin] yüz on səkkiz kilo ağırlığı olduğuna baxmayaraq, toylarda tərəkəmə oynayır, atı qızğın çapaçapa duşüb minirdi. İ.Əfəndiyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • KİLO kilo bax kiloqram
KİLKƏŞİK
KİLO...

Digər lüğətlərdə