KİLKƏ₂

is. [ rus. ] zool. Siyənəkkimilər ailəsinə mənsub xırda balıq növü.

Omonimlər

  • KİLKƏ KİLKƏ I is. Kətan, yun və s. təmizlənərkən qalan qırıntı. Yundan qalan kilkəni bir yerə yığ. KİLKƏ II is
KİLKƏ₁
KİLKƏBAŞ

Digər lüğətlərdə