KİLKƏLİ

sif. Kilkəsi olan (saç, yun və s. haqqında). Kilkəli baş.
– Ancaq Aqil üçün, bənizinə yeni qan gələn zəif vücudlu, sarı kilkəli körpəni tərpətmək dağlar qədər ağır gəlirdi. S.Rəhimov.

Antonimlər (əks mənalı sözlər)

  • KİLKƏLİ KİLKƏLİ – TƏMİZ O qab təmiz deyil, dibi kilkəlidir
KİLKƏLƏŞMƏK
KİLKƏSAÇ

Digər lüğətlərdə