KILLING

adj öldürücü, ölümcül, məhvedici; ~ frost öldürücü / məhvedici şaxta

KILLER
KILO