KİLOMETRÁJ

[ fr. kilo və metrage] Kilometrlə göstərilən məsafə.
KİLOMÉTR
KİLOMETRLİK

Digər lüğətlərdə