KİLOMÉTR

[ fr. kilo və yun. metron] 1000 metrə bərabər, məsafəsi 1000 metr olan uzunluq ölçüsü.
Rüstəmin yaşadığı Səfalı kəndinin dəmir yolu ilə 20 dəqiqəlik, dəmir yolundan sonra da 2 kilometr yolu var idi. T.Ş.Simurq.
Buradan Güneyqışlağa neçə kilometr olduğunu bilmirdim. İ.Əfəndiyev.

KİLOQRAMMÉTR
KİLOMETRÁJ

Digər lüğətlərdə