KINDRED

kindred1

n 1. top. i. qohumlar, qohum-əqrəba; to claim ~ qohumluğa iddia etmək; 2. yaxınlıq, mənəvi yaxınlıq

kindred2

adj 1. qohum; ~ tribes / families qohum qəbilələr / ailələr; ~ languages qohum dillər; 2. oxşar; eyni; ~ phenomena oxşar hadisələr, ~ diseases oxşar xəstəliklər

KINDNESS
KING