DUD

DUD1

f. 1) duman, çən; 2) tütün, his. Dudi-dil «ürək tüstüsü» m. kədər, qəm, ah-nalə.

DUD2

ə. qurd (həşərat).

DUAGU
DUDƏ

Digər lüğətlərdə