DUN

ə. 1) aşağı, alçaq; 2) alçaq, dəni; 3) altda, aşağıda olan.

DUL
DUNHİMMƏT

Digər lüğətlərdə