KNYAZLIQ

is.
1. tar. Knyazın idarəsi altında olan vilayət.
O zamanlar Moskva Suzdal knyazlığının sərhədində idi. M.İbrahimov.

2. köhn. Knyaz rütbəsi və hüququ.
Məğrur Troyekurov [Vereyskinin] knyazlıq şərəfini nəzərə alaraq knyaz Vereyskini bir dərəcəyədək özünə müsavi saydı, dəvəti qəbul etdi. Puşkindən.

KNYAZ
KOAQULOQRAM

Digər lüğətlərdə