KRİSTALLAŞMAQ

f. xüs. Kristala çevrilmək, kristal şəklinə düşmək.
Lavanın yer üzərində tez soyuması nəticəsində tərkibinin bir qismi kristallaşır, digər qismi isə xırda kristallik və yaxud şüşəvari olur. M.Qaşqay.

// Büllurlaşmaq.
KRİSTALLAŞMA
KRİSTALLİK

Digər lüğətlərdə