KURORTÇU

is. Kurortda müalicə olunan, kurortda istirahət edən adam. Plyaj kurortçularla dolu idi.
KURÓRT
KURORTOLÓGİYA

Digər lüğətlərdə