KURS

[ lat. cursus-dan]
1. Ali məktəbdə hər hansı bir fənnin, həmçinin onun ayrıca hissəsinin sistematik şərhi, habelə həmin fənnə aid dərslik. Siyasi tarix kursu. Mexanika kursu.
– Biz botanika kursundan bilirik ki, armudun çiçəklərində həm erkəkciklər, həm də dişiciklər olur. M.Axundov.

// Təhsil dövrü, təhsil müddəti. Orta məktəb kursu.
– …Gimnaziyanın kursunu tamam etməyə üç-dörd ay qalmış müəllimlərin cövr-sitəminə artıq təhəmmül edə bilməyib, şair ata və ananın izni ilə oradan çıxır… F.Köçərli.

// Ali və orta ixtisas məktəblərində ayrıca illik təhsil pilləsi. Beşinci kurs tələbəsi. Birinci kursa qəbul olunmaq.
2. Dar ixtisas verən və ya ixtisası artıran tədris müəssisəsi (çox vaxt cəm şəklində işlənir). İxtisasartırma kursları. Traktorçuluq kursu. Gecə kursu.
[Usta Məhərrəm:] Sizin canınız üçün, bir çox naxoşluqlar var ki, kurs qurtarmış həkimlər dərmanından acizdirlər. Ü.Hacıbəyov.
Vaxtında təhsil almaqdan məhrum edilmiş qadınlar üçün xüsusi kurslar tərtib olundu. T.Ş.Simurq.

3. Müalicə prosedurunun tam müddəti, tsikli. Müalicə kursunu başa çatdırmaq. Beş kurs vanna qəbul etmək.
4. Məzənnə.
…Buyurub qiymət edin, günün kursu ilə ingilis və Amerika pulu verim. M.S.Ordubadi.

KURORTŞÜNASLIQ
KURSÁNT

Digər lüğətlərdə