LÜLƏ-LÜLƏ

sif.zərf Lüləyə oxşar, lülə kimi, lülələr şəklində. Lülə-lülə buz.
– Ağaclardan buz sallanıb lülə-lülə. R.Rza.
Ağacların budaqları lülə-lülə qara bükülmüş, axar sular donmuşdu. M.Rzaquluzadə.

LÜLƏ
LÜLƏKABAB