LAĞLAĞI₂

bax lağ. Lağlağı eləmək. Lağlağıya qoymaq.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • LAĞLAĞI gəvəzə — boşboğaz — çərənçi — naqqal — hərzə
  • LAĞLAĞI zarafatcıl — məzəli
LAĞLAĞI₁
LAĞLAĞIÇI

Digər lüğətlərdə