LABORANTLIQ

is. Laborant vəzifəsi, işi. Laborantlıq etmək.
LABORÁNT
LABORATÓRİYA

Digər lüğətlərdə