MƏHƏBBƏTAMİZ

ə. və f. 1) dostcasına; 2) m. mülayim, incə.

MƏHƏBBƏT
MƏHƏBBƏTANƏ