MAÇANNI

(Cəbrayıl)
boğazında bir cüt vəzi olan (qoyun, keçi). – Qoyunumuz bir maçannı quzu doğdu
MAÇAN
MAÇI