MA:ĞUL

(Bakı, Cəlilabad, Quba)
bax maal . – Ma:ğul bu kitabı gətirdim, yuxsa uxumağa bir şeyin ulmıyacağdı (Quba); – Ma:ğul sən gəldün çıxdun (Cəlilabad)
MAĞIL
MAHARA

Digər lüğətlərdə