MAARİFLƏNDİRİLMƏ

Maarifləndirilmək” dən f.is.
MAARİFÇİLİK
MAARİFLƏNDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə