MABƏD

is. [ ər. ] köhn. Ard, dal, davam. Bir gecəlik söhbətin min gecə mabədi var. ( Ata. sözü ).
[Mehdi bəy:] Cümə axşamı bugünkü kefin mabədi bizdədir. S.S.Axundov.

MABEYN
MAC₂

Digər lüğətlərdə